ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Σας ενημερώνουμε ότι:
  α) Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην φόρμα σχολίων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της παρούσας φόρμας και θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  β) Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην φόρμα των σχολίων σας είναι ο Δήμος Καισαριανής.
  γ) Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από τον Οργανισμό μας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά το νόμο, λαμβάνονται, δε, τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους.
  δ) Δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, με αλληλογραφία φυσική Βρυούλων & Κλαζομενών, 16121) ή ηλεκτρονική (dimos@kessariani.gr),
  ή στο τηλ. 213 2010 700, 210 7292 601-3
  ε) Έχετε δικαίωμα καταγγελίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) (www.dpa.gr).