3η Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Καισαριανής

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών της κινητικότητας των ανθρώπων και της μεταφοράς αγαθών εντός της πόλης, με κριτήριο τη διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους.

Το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλης.

Βασικοί του άξονες – στόχοι είναι:

– Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις

– Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

– Η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς

– Η αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης

– Η μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων

– Η δυνατότητα ενίσχυσης ενός συστήματος μετακινήσεων που θα συνδυάζουν όλα τα παραπάνω στην μητροπολιτική κλίμακα της Αττικής

Με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Καισαριανής στοχεύει:

– στη σφαιρική προσέγγιση της έννοιας της βιωσιμότητας, με έμφαση στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα που σε συνάρτηση με την αστική κινητικότητα μπορεί να συνδράμει στη δημιουργία ασφαλών και ευχάριστων μετακινήσεων εντός του Δήμου

– στην ανάπτυξη ενός σχεδίου που θα βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τη δημοτική κινητικότητα και το δίκτυο μεταφορών και μετακινήσεων εντός του αστικού ιστού της Καισαριανής, άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα συνολικότερο όραμα για την πόλη και τη ζωή μας σε αυτήν

– στην ανάδειξη του Δήμου Καισαριανής: τοπία ιστορικής σημασίας, ελκυστικοί χώροι πρασίνου, εγγύτητα στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στο κέντρο της Αθήνας

– στην ανάπτυξη των κεντρικών οδικών δικτύων με τρόπο που διατηρεί την έντονη δραστηριότητα και ζωντάνια αλλά ενσωματώνει ευχάριστες και άνετες διαδρομές με στάσεις φιλικές προς τον περιπατητή και τον πεζό, με γνώμονα την ασφάλεια στις καθημερινές μετακινήσεις και δραστηριότητες στο Δήμο μας.

Κύριο χαρακτηριστικό του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι η συμμετοχική διαδικασία και δημόσια διαβούλευση μεταξύ πολιτών, φορέων και Δήμου.

Η τοπική γνώση των φορέων και των πολιτών συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στη διερεύνηση στρατηγικών ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών (πολίτες, επισκέπτες, επαγγελματίες κλπ.) του χώρου. Οι διαδικασίες διαβούλευσης σε όλες τις φάσεις του σχεδίου επιδιώκουν τη ανάπτυξη μιας ευέλικτης και ανθεκτικής στρατηγικής που προσαρμόζεται και απαντά στις ανάγκες της πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Καισαριανής καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην 3η Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση, την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, στις 12:00.

Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική, προκειμένου το Σχέδιο να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες μας!

Για να συμμετέχετε στη Διαβούλευση συνδεθείτε στον εξής σύνδεσμο: στον εξής σύνδεσμο:  https://meet.google.com/jgw-iqba-yfj