Όραμα και στόχοι του ΣΒΑΚ Καισαριανής

Δήμος Καισαριανής: Ένας Δήμος πρότυπο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Η πολεοδομική ανάπτυξη του αστικού ιστού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορικότητα του χώρου. Ο Δήμος Καισαριανής αναπτύχθηκε από τη μαζική εγκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας.

Κυρίαρχος στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορικότητας του Δήμου.

Η Καισαριανή θα μετατραπεί σε έναν Δήμο που θα:

 • Στοχεύσει στη διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών τόπων και των μνημείων, όπως απεικονίζονται στις μνήμες και στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του Δήμου.
 • Αναπλάσει τον ιστορικό χώρο του Σκοπευτηρίου μετατρέποντας τον σε ένα πολύπλευρο ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο.
 • Ενισχύσει τη συνδεσιμότητα του αστικού ιστού με το ορεινό τοπίο. Η παρουσία του βουνού αγκαλιάζει την Καισαριανή με τον ορεινό όγκο Υμηττού, το αισθητικό Δάσος της Καισαριανής και το Άλσος Σκοπευτηρίου.
 • Αναπτύξει τη διαλειτουργικότητα με το campus της Πανεπιστημιούπολης.
 • Δημιουργήσει ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών για την ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης, συνδέοντας τους πόλους και τα τοπόσημα, με κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, καθώς και προσβάσιμα διαπλατυμένα πεζοδρόμια, έτσι ώστε να μετατραπεί σε μια βιώσιμη αστική περιοχή που προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή ποιότητα ζωής.
 • Αποτρέψει την παράνομη παρόδια στάθμευση.
 • Δώσει προτεραιότητα στην προσβασιμότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί των πεζοδρομίων.
 • Αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του Συστήματος Μεταφορών, βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης.
 • Αποτελέσει παράδειγμα καλών πρακτικών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας σε άλλους Δήμους, με την υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η ηλεκτροκίνηση.
 • Σχεδιάσει τον ψηφιακό Δήμο Καισαριανής, με έξυπνες εφαρμογές στην υπηρεσία της καθημερινότητας.
 • Επιδιώκει διαρκώς τη συμμετοχικότητα πολιτών και φορέων στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στον Δήμο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

  svak@kessariani.gr

  Σας ενημερώνουμε ότι:

  α) Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην φόρμα σχολίων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της παρούσας φόρμας και θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  β) Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην φόρμα των σχολίων σας είναι ο Δήμος Καισαριανής. 
  γ) Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από τον Οργανισμό μας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά το νόμο, λαμβάνονται, δε, τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους. 
  δ) Δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, με αλληλογραφία φυσική Βρυούλων & Κλαζομενών, 16121) ή ηλεκτρονική (dimos@kessariani.gr), ή στο τηλ. 2132010700,2107292601-3
  ε) Έχετε δικαίωμα καταγγελίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) (www.dpa.gr).