ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΒΑΚ

Τι είναι το ΣΒΑΚ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Το ΣΒΑΚ στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότηταςκαι αξιολόγησης.

Σκοπός του ΣΒΑΚ Καισαριανής

Σκοπός του ΣΒΑΚ είναι να έχουμε μια προσβάσιμη και ασφαλή Καισαριανή για καθένα από εμάς με κάθε μέσο μετακίνησης. Με σεβασμό στο περιβάλλον και προτεραιότητα στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής.

Για την επίτευξη αυτού, χρειαζόμαστε τη συμβολή και συμμετοχή τωνκατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης μας στις διαδικασίες αποφάσεων για να έχουμε ένα σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές μας ανάγκες.

Τα παρακάτω είναι αντικείμενα της Βιώσιμης Κινητικότητας :

 • Συλλογικά μέσα μεταφοράς
 • Μη- μηχανοκίνητα μέσα
 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Οδική ασφάλεια
 • Διαχείριση κυκλοφορίας στάθμευσης / κινητικότητας
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών
 • Κίνητρα / Αντικίνητρα
 • Πρόσβαση λιμένων / αεροδρομίων
 • Ηλεκτροκίνηση
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός δημόσιου χώρου
 • Δίκτυο ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων
 • Δίκτυα πράσινων υποδομών/ νερού

Στόχος του ΣΒΑΚ Καισαριανής

Με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας(ΣΒΑΚ), ο Δήμος Καισαριανή έχει ως στόχο :

Τη σφαιρική προσέγγιση των πτυχών της έννοιας της βιωσιμότητας, με έμφαση στην κοινωνική- περιβαλλοντική αλλά και οικονομική βιωσιμότητα, που σε συνάρτηση με το σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας μπορεί να συνδράμει στη δημιουργία ασφαλών και ευχάριστων μετακινήσεων στο Δήμο Καισαριανής.

Τον στοχευμένο σχεδιασμό του δικτύου μεταφορών-μετακινήσεων και της δημοτικής κινητικότητας βάσει του πως οραματιζόμαστε τη ζωή στην πόλη μας.

Την έμφαση στην στρατηγική σημασία της δημιουργίας εκτεταμένου και βιώσιμου δικτύου κινητικότητας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ανάδειξη του Δήμου Καισαριανής (τοπία ιστορικής σημασίας, ελκυστικοί χώροι πρασίνου, τοποθεσία με εγγύτητα τόσο στον ορεινό όγκο του Υμηττού όσο και στο κέντρο της Αθήνας).

Την ανάδειξη και ενθάρρυνση στην ανάπτυξη κεντρικών οδικών δικτύων με έντονη δραστηριότητα και ζωντάνια, που θα φιλοξενούν πολυποίκιλα ενδιαφέροντα με ευχάριστες και άνετες διαδρομές και δυνατότητες για στάσεις με γνώμονα την ασφάλεια στις καθημερινές μετακινήσεις και δραστηριότητες στο Δήμο μας.

Τη διερεύνηση των σεναρίων :

 • μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις,
 • μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
 • αύξησης του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • αύξησης του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης,
 • μείωσης της χρήσης των ΙΧ οχημάτων αλλά και

Γενικότερα, την δυνατότητα ενίσχυσης ενός συστήματος μετακινήσεων που θα συνδυάζουν τα παραπάνω στην μητροπολιτική κλίμακα της Αττικής.