ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ – ΣΒΑΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου, που αφορά  τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και για το πως θα ήθελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον.

Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Κατοίκων στο Δήμο Καισαριανής.
https://docs.google.com/forms/d/1KwR-ffqX7YZouHICOpuzIk_0srEYE3Nw4BAV8uyx36w/edit

Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Εργαζομένων στον Δήμο Καισαριανής.
https://docs.google.com/forms/d/1ysEuPm5lX2EYhmiL3SaPwEPy0952Jecb75lRI4pTm2c/edit

Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Μαθητών / Μαθητριών του Δήμου Καισαριανής.
https://docs.google.com/forms/d/1e0GY8W8EvOvXeH8OaWvrwz3IsiE-Yb603smAPds-L2s/edit

Ερωτηματολόγιο Γονέων/Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού σχετικά με την πρόσβαση στα σχολεία.
https://docs.google.com/forms/d/1xcFvg4ISIU_E0tGbp-OAROaHZ1mMDgfJJsdAXqoWAvY/edit